• +90 312 219 44 00
  • info@rmark.com.tr
  • +90 532 476 63 93

Uluslararası Patent Araştırma

Patent müraacatları, başvuru uygunluk değerlendirmesinde bir noksan olmadığına karar veya söz konusu eksikliklerin tamamlanması durumunda , patent başvurusu araştırmaya hazır hale gelir.

Patent başvurusu yapıldığı tarihten veya rüçhan hakkı talep edilen tarihten 15 aylık süre içerisinde araştırma raporu talebinde bulunulması ve bu ücretin ödenmesi gerekmektedir.

Tekniğin Bilinen Durumu İle İlgili Rapor Yani Araştırma Raporu

Avrupa Patent Ofisi

Danimarka

İsveç

Avusturya

Rusya ofislerinde yapılmaktadır.

Patent Araştırması Nedir? Nasıl Yapılır?

Bir buluşun patent verilerek korunabilmesi için,

Yenilik,

Tekniğin bilinen durumunun aşılması,

Sanayiye uygulanabilirlik, kriterleri aranmaktadır.

Araştırma Raporu: Kategorilerin Açıklaması:

X: Buluşun yeni olmadığını ve buluş basamağı içermediğini tek başına gösteren doküman

E: Başvuru tarihinde veya başvuru tarihinden sonra yayımlanan doküman

Y: Buluşun buluş basamağı içermediğini başka bir dokümanla biraraya getirildiğinde gösteren doküman

T: Buluşun altında yatan ilke veya teoriyi anlamak için belirtilen doküman

A: Tekniğin bilinen durumunu belirten ama buluşla tam olarak ilgili olmayan doküman

L: Başka nedenlerle belirtilen doküman

O: Yazılı olmayan açıklama

D: Başvuruda belirtilen doküman

P: Başvuru tarihi ile rüçhan tarihi arasında yayımlanan doküman

&: Aynı patent ailesinin dokümanı

İnceleme işlemleri

Araştırma raporunun yayımlanmasından sonra ve yayın tarihinden itibaren altı ay içinde, başvuruyu yapan, incelenerek patent verilmesi amacıyla incelemenin yapılmasını Enstitü'den talep eder. Bu incelemenin yapılabilmesi için üçüncü kişilere tanınan altı aylık itiraz süresinin bitmesi ve belirtilen inceleme ücretinin ödenmesi gerekir.