• +90 312 219 44 00
  • info@rmark.com.tr
  • +90 532 476 63 93

Ülkesel Patent Müracaatı

Patent koruması genel olarak ülkeseldir, yani ülkemizde yapılan bir patent müracatı sadece ülkemizde korunur.Patent başvurusunun uluslararası alanda koruması istenirse temel olarak 3 yoldan biri tercih edilmelidir.

Koruma istenen ülkelerde tescil edilmesi direkt ülke ofisine başvuru yapılması

Wipo nezdine patent işbirliği anlaşmasına taraf ülkelerde tescil talebi (PCT)

Avrupa Patent Sistemi ile başvuru yapılması(EPC)

Ülkesel patent başvurularında dikkat edilmesi gereken 2-3 ülkede koruma istenirse bu yol tercih edilmelidir. Koruma istenen ülke mevzuatlarına göre patent veya faydalı model başvurusu yapılabilir. Bazı ülkelerde faydalı model koruması yoktur.

Bir diğeri koruma istenen ülkede Resmi bir patent vekili ile çalışılmasıdır.Çoğunlukla bu zorunludur.

3 ten fazl ülkede koruma istenecekse bu yolun tercih edilmesi hem zaman hem de maddi açıdan daha çok yük getirecek bir yoldur.Bunun yerine PCT veya Epc sistemi tercih edilebilir.