• +90 312 219 44 00
  • info@rmark.com.tr
  • +90 532 476 63 93

Patent Sistemi

"Buluşların değer oluşturmasında ve bu hakları tesis etmede patent sistemi çok önemli bir yeri vardır. Bir ürün patentli veya patentsiz üretilebilir, satılabilir; fakat patent haklarını almış bir buluş başkası tarafından izinsiz üretilemez, satışı yapılamaz. "

Patent Sisteminin İşlevi;

Arge yi ve teknik inovasyonu teşvik etmesi,

Rekabetçi piyasayı ve yatırımları teşvik etmesi,

Bilgiyi topluma mal etmesi,

Teknoloji transferinde önemli rol oynamasıdır.

Neler Patent Alabilir?

Yeni olan

Buluş basamağı içeren

Sanayiye uygulanabilir her buluş Patent alabilir.

Patentler Ticari Olarak Nasıl Kullanılır?

Ticari olarak kullanılma

Diğer alınabilecek patentleri engelleme

Lisans verme yoluyla kazanç elde etme

Patentin Sağladığı Haklar Nelerdir?

Patentten gelen haklar bulunduğu ülkenin mevzuatına göre farklılık arz etmekte isede genel olarak;

Geçici Tedbir koydurma

Kalıcı tedbir koydurma

Ticaretten çıkarma

Tazminat hakları sağlama