• +90 312 219 44 00
  • info@rmark.com.tr
  • +90 532 476 63 93

Dosyayı indirmek için Sağ Tıklayıp Bağlantıyı Farklı Kaydet yapınız.

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği
5194 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (22.06.2004)
Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)
Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye' De Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye'de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EPC)
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)
Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği (PCT)
Patent ve Faydalı Model Kanun Taslağı (Başbakanlığa Gönderilen Metin)
Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması (IPC)